Tabitha og Torkild Jensen
www.mission-tanzania.dk

Læs nyhedsbreve - klik her

Udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission til Arusha i Tanzania i 1987

Mission til børn og unge i Tanzania
Vi arbejder med mission til børn og unge i Tanzania, og har gjort det siden 1987. Dengang boede vi i Karstoft og havde en indbringende vognmandsforretning. Men vi fulgte Guds kald, og forlod familie, venner og vognmandsforretningen til fordel for børn og unge i Tanzania.

Vores visioner med arbejdet:
At børn og unge blive frelst og får Jesus ind i deres liv.
At give børn en forståelse af at de også er vigtige i Guds øjne
At hjælpe mindre menigheder i at nå de ufrelste
At støtte pastorer og menigheder og bygge kirker

Crusade
En til to gange om måneden tager Torkild sammen med et team ind i bushen, hvor der holdes møder og  børnekampagner i afsides liggende landsbyer. Om eftermiddagen bliver der holdt open-air børnemøder med sang, dukketeater, børnekonkurrencer. Børnene får også fortalt illustrerede historier om Jesus. Ofte samles der mellem 500 - 800 børn til disse møder.

Om aftenen vises oplysende film om blandt andet AIDS, narko, for tidlig graviditet og diverse kristne film. Her kommer der både børn og voksne - ofte i tusindtal!

Skole-projekt
I 1999 byggede vi en skole med børnehaveklasse og 1. klasse. Igennem dette projekt når vi de børn, der ofte har det svært og er fattige. Siden har vi udbygget skolen flere gange, og i 2004 udbygges skolen til og med 7. kl. Tabitha underviser på skolen i kristendom.

Kirkebyggeri
I de fattigste områder hjælper vi ofte med at bygge og færdiggøre kirker, hvis den lokale menighed ikke selv kan skaffe pengene. I perioden 1990 - 2006 har vi hjulpet til med at bygge ca. 107 kirker.

Hjertebarn
Vi ser helst, at eleverne på vores skole kommer fra de mest udsatte grupper; forældreløse børn, børn af enlige mødre, eller andre børn, som kommer fra meget fattige kår.

Men netop disse børn, har forældrene ikke råd til at sende i skole, da der for hvert barn skal betales skolepenge til at dække skolens drift. Derfor har vi etableret en ordning kaldet "Hjertebarn," hvor man for et fast beløb om måneden kan ”adoptere” en elev på skolen.

Læs meget mere på vores egen hjemmeside: www.mission-tanzania.dk

Kontakt:
Tabitha og Torkild Jensen
P.O.Box 2398
Arusha
Tanzania
E-mail:Torkildbol.co.tz

Du kan også kontakte vores missionskasserer:
Willy Højgård
Birkehegnet 14, Blåhøj
7330 Brande
Tlf: 51 91 30 58
E-mail: ymissionbetania.dk

Vil du støtte arbejdet?
Beløb kan indbetales på giro til:

Betania Kirkecenters Ydremission Blåhøj
Giro: (Type +01) 134-4218
Mærkes: "Mission blandt børn og unge i Tanzania"