Mirjam og Per Bjerre
 
Mirjam er opvokset i Tanzania, hun er datter af missionærerne Tabitha og Torkild Jensen.
De er i gang med deres 5. periode i Arusha i Tanzania, siden de første gang rejste derud sammen i 1995.
 
 
Akutte nødhjælpsprojekter
Mit (Mirjam) kald er bl.a. at afhjælpe nøden de steder, hvor der er et akut behov. Jeg har bl.a. været involveret i et stort nødhjælpsprojekt i Masailandet. Masaierne oplevende sidste år den værste tørke i 40 år. 
Nødhjælpen til de ca. 3. – 4.000 Masaier blev i stort omfang sponsoreret af International Aid Services (IAS), der ligeledes finansierede boringen af 5 brønde i Masailandet. Disse brønde har betydet, at Masaierne nu ikke længere skal gå 4-5 timer efter vand. Rent vand betyder samtidig, at dødeligheden bliver reduceret betydeligt, specielt blandt børnene.

Målet er at får bygget en lægeklinik og hjælpe med at bygge en bedre kirke. Området er meget fattigt, hvilket vil sige der er behov for stor økonomisk hjælp. Da jeg begyndte at arbejde blandt Masaierne for ca. 2 år siden, var der stort set ikke nogen, der viste interesse for at hjælpe dem. Efter vores engagement har selv myndigheden i landet vist en begyndende interesse, og planlægger nu et stort vand projekt. Andre NGO’er viser også stigende interesse for at udvikle området. For mit vedkommende, så har nødhjælps- og vandprojektet, åbnet en dør til Masaierne, hvilket har give mig en stor forståelse mht. til at kunne hjælpe.
Desuden hjælper jeg mine forældre (Torkild og Tabitha Jensen) med forskelligt kontorarbejde.

Praktiske Per
Per, er en meget praktisk mand, der elsker at udvikle nye ting. Hans seneste to store projekter, har været at lave en vindmølle til at producere strøm og en anden til at pumpe vand.
Vi er som følge deraf selvforsynende med strøm og vand, og han har desuden fremstillet solpaneler til opvarmning af vand. Et sådant panel har han monteret på vores hustag, så vi altid har masser af varmt vand.
 
Disse projekter er alt sammen noget der er til stor hjælp for afrikanerne, da de lærer at producere produkterne fra bunden af og montere dem. De lærer at håndtere værktøj og vigtigheden af at bevare godt værktøj. Det vigtigste er, at de har fast arbejde og en indtægt og lærer at lave produkter med et fremtids perspektiv.
Den største udfordring er midler til køb af værktøj til produktion af solarpanelerne.
Men Gud kender alle vores behov, og han gav ikke Per disse evner, uden at have en mening med det.

For Per er det væsentligt at få værktøjet til produktionen til at fungere optimalt, så han kan begynde at sælge sine produkter. Han ønsker på den måde, at være til velsignelse for landet med at udvikle brugbare produkter.

Desuden arrangerer Per motorcykel safaris for turister –
tjek
www.dustbusters-tz.com
 
Kontakt:

Mirjam og Per Bjerre
P.O. Box 2398
Arusha
Tanzania

Email: pmbjerreyahoo.dk
Tlf. Mirjam: (00255) 0784 5222253
Tlf. Per: (00255) 0784 521990

Vil støtte Mirjam og Per?
Giro (+01) 134-4218 Mrk. "Bjerres Mission TZ"

Missionskasserer:
Willy Højgård
Birkehegnet 14, Blåhøj
7330 Brande
Tlf: 51 91 30 58
E-mail: ymissionbetania.dkVandboring i Masailandet Dustbusters - Pers motorcykel safari Mirjam med Masaibarn
Mirjam og Pers hus Masaierne henter vand
Rent drikkevand fra de nye boringer Vindmøllen Per har bygget, så de ikke mangler strøm Vandboring