Om kirken
 
Vi er en evangelisk frikirke, som ligger i Midtjylland i landsbyen Blåhøj. Kirken har tilhørsforhold til de danske Pinsekirker og er med i Frikirkenet.
Kirken består af mennesker, som har oplevet JESUS - Guds søn. Han tilgiver synd og giver en ny start. Nogle har oplevet helbredelse fra sygdom, befrielse fra depressioner, frygt, traumatiske oplevelser og smerter i sjælen. Andre har fundet ud af, at livet er mere end bare arbejde, spise, hygge, TV og søvn... 
- der er en mening med livet. 
 
Må Du godt være med?
Du må også gerne bare komme og være med som tilskuer til gudstjenesterne. Det er ikke nødvendigt at være medlem af Betania Kirkecenter, for at deltage i gudstjenesterne eller de aktiviteter vi tilbyder.

Betania Kirkecenters aktiviteter er åben for mennesker fra alle samfundslag, uanset alder, religion, køn, uddannelse, race, sprog eller kulturel baggrund.
 
Betania Kirkecenter er godkendt i henhold til § 8A og § 12 af ligningsloven.
 
 
Betania Kirkecenters tilhørsforhold
 
Betania Kirkecenter er en evangelisk frikirke med tilhørsforhold til de danske Pinsekirker. Den er en del af den verdensomspændende bevægelse af evangelikale og karismatiske menigheder. Desuden er vi med i Frikirkenet. Betania Kirkecenter ligger i Midtjylland i landsbyen Blåhøj, og er en aktiv del af samfundet. 
  
 
Hvad lægger vi ellers vægt på i Betania Kirkecenter?
 
Tilbedelse og lovsang

Vore møder skal være præget af lovsang og tilbedelse af Jesus.
Musikken skal være nutidig, og der skal være plads til kreativitet.
 
Guds ord (Bibelen)
Guds ord er en retningslinie for vores liv, og vi anerkender skriftens absolutte autoritet.
 
Relationer
At bygge venskaber og gode relationer er vigtigere end programmer og aktiviteter.
 
At elske sin næste
Det enkelte menneske er vigtigt for Gud.
Alt hvad vi foretager os, skal være præget af kærlighed, sandhed, gensidig respekt, tilgivelse og nåde.
 
Udrustning til livet
Vi vil fremme det potentiale, som Gud har lagt i hvert enkelt menneske.
 
Stil
Vi vil have en afslappet atmosfære, hvor alle kan føle sig velkommen uanset stil, race, baggrund o.s.v.
 
At blive som Jesus
… er vort højeste mål: det betyder at give ham lov til at ændre vores karakter.
 
En menighed på vej
Vi vil bevare fleksibiliteten og viljen til forandringer, når det er relevant.
 
Relationer til andre kirker.
Vi stræber efter at skabe og bevare gode og frugtbare relationer til andre kristne kirker, og vi ser kun os selv, som en brik i et stort puslespil.