HVORFOR HEDDER EN KIRKE I BLÅHØJ 
"BETANIA KIRKECENTER"?

Kirken blev dannet i 1933. Den havde dog ikke et navn før 1952, da den første kirkebygning blev indviet. Her blev forslaget om at kalde menigheden for "Bethania" vedtaget, da "Bethania" var en by Jesus elskede at være i.
Derfor hed kirken "Bethania Menigheden" i mange år. På et tidspunkt omkring 1980 slettes "H´et", og kirken hedder herefter "Betania Menigheden".
I 1999 skiftes navn igen til det mere moderne Betania KirkeCenter.
 
Betania var en lille by på Jesu tid i Israel, ca. 3 km. fra Jerusalem. Jesus var ofte i byen og gjorde mirakler. I byen boede f.eks. Maria, Marta og Lazarus. Betania var en by Jesus godt kunne lide at være i
 
Her er 5 steder i Bibelen, hvor Betania er nævnt i det nye testamente:

Matthæus Evangeliet kap. 21 vers 17 (Tempelrensningen)
v12  Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han jog alle dem ud, som solgte og købte dér, og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke, v13  og han sagde til dem: »Der står skrevet: ›Mit hus skal kaldes et bedehus.‹ Men I gør det til en røverkule.« v14  Og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. v15  Men da ypperstepræsterne og de skriftkloge så de undere, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, som råbte: »Hosianna, Davids søn!« blev de vrede, v16  og de spurgte ham: »Hører du ikke, hvad de siger?« Men Jesus svarede dem: »Jo, har I aldrig læst: ›Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang‹?« v17  Og han forlod dem og gik uden for byen til Betania og overnattede dér.
 
 
Matthæus Evangeliet kap. 26 vers 6 (Salvningen i Betania)
v6  Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus, v7  kom der en kvinde hen til ham med en alabastkrukke fuld af meget kostbar olie og hældte den ud over hans hoved, mens han sad til bords. v8  Da disciplene så det, blev de vrede og sagde: »Hvorfor ødsle sådan? v9  Denne olie kunne jo være solgt for mange penge og givet til de fattige.« v10  Men da Jesus mærkede det, sagde han til dem: »Hvorfor gør I det svært for kvinden? Hun har gjort en god gerning mod mig. v11  De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. v12  Hun har hældt denne olie ud over mit legeme som en forberedelse til min begravelse. v13  Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden dette evangelium prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.«
 
 
Lukas evangeliet kap. 24 vers 50 (Jesu himmelfart)
v50  Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. v51  Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen.   De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem,   og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.
 
Johannes Evangeliet kap. 11 vers 1 og 11 (Opvækkelsen af Lazarus)
v1  Der var en mand, som lå syg, han hed Lazarus og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. v2  Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår, og det var hendes bror Lazarus, der var syg.   Søstrene sendte nu den besked til Jesus: »Herre, den, du elsker, er syg.« v4  Da Jesus hørte det, sagde han: »Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den.«  (læs videre i Bibelen…….)
v17  Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget fire dage i graven.   Betania lå i nærheden af Jerusalem, femten stadier derfra,   og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror.   Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham; men Maria blev siddende inde i huset.   Martha sagde til Jesus: »Herre, havde du været her, var min bror ikke død.   Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig.«   Jesus sagde til hende: »Din bror skal opstå.« v24  Martha sagde til ham: »Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag.«   Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. v26  Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?« v27  Hun svarede: »Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden.« (Læs videre i Bibelen)