Hvad er Royal Rangers?
Royal Rangers er en kristen spejderorganisation, der arbejder målrettet mod opfyldelse af børns forskellige behov. Den blev startet som en drenge-organisation under pinsebevægelsen Assemblies of God. Siden har ideen spredt sig ud over denne kirkeretning, til mange kirker i mange lande.
I Danmark er arbejdet for drenge og piger samlet under et.

Hvad betyder Royal Rangers
Royal betyder kongelig, Ranger betyder forvalter. At være en Royal Ranger, betyder at tilhøre kongernes konge Jesus Kristus, at stå under hans ledelse og at vandre på en spændende vej fuld af lærerige oplevelser.
 
Hvor findes Royal Rangers?
Royal Rangers findes i mere end 64 lande, og dette tal vokser stødt.
I Danmark er der pt. kun lokalgrupper i Blåhøj og Tønder.

Hvem kan deltage i Royal Rangers?
I Danmark har vi flg. klassetrin:
Aldersgruppe
MikroRanger : 5-6 år
Rangere: 1.-2. klasse
PatrulieRangere: 3.-5 klasse
TeamRangere: 6.-8. klasse
Som nævnt tidligere kan både drenge og piger blive Royal Rangers i Danmark, hvor vi mener at vi med de nuværende patruliestørrelser når børnene bedst på denne måde.

Hvad er Royal Rangers-reglen?
En Royal Ranger er:

Vågen - åndeligt, mentalt, fysisk og socialt
Ren - kropsligt, i tanke i tale og handling
Ærlig - han lyver ikke, bedrager ikke og stjæler ikke
Tapper - selv overfor kritik og farer, men ikke dumdristig
Tro - mod sin familie, sin menighed sine venner
Høflig - han har gode manérer, er venlig og hensynsfuld
Lydig - overfor Gud, sin samvittighed, sine forældre, ledere og foresatte
Åndelig - han beder, læser i Bibelen og vidner om Jesus Kristus

Hvordan er Royal Rangers- valgsprog?
Med Guds hjælp, vil jeg gøre mit bedste for at tjene, Gud, min familie, min menighed og mine medmennesker, holde Royal Rangers Regelen og gøre Den Gyldne Regel til min daglige ledetråd

Hvordan er Royal Rangers' motto?
Parat
Betydning af motto: Parat til alting! parat til at arbejde, lege, tjene, adlyde, lovprise, leve, og parat til Jesu genkomst.

Hvad er "Den Gyldne Regel"?
"Alt hvad jeg ønsker at mennesker skal gøre for mig, vil jeg gøre for dem"
(Mattæus Evangeliet kap. 7 vers. 12)


Hvad betyder Royal Rangers' signet?                        
De 8 blå spidser:
Vågen   Ren  Ærlig
Tapper  Tro   Høflig
Lydig    Åndelig

De 4 røde spidser:
Frelsen         Helligånden
Helbredelse  Jesu genkomst

De 4 Gyldne spidser:
Åndeligt     Socialt
Legemligt   Mentalt


Mere generelt om Royal Rangers.
Navnet "Royal Rangers" stammer fra USA, hvor arbejdet startede i Pinsebevægelsen Assemblies of God i 1962.
Royal betyder kongelig, Ranger betyder forvalter. At være en Royal Ranger, betyder at tilhøre kongernes konge Jesus Kristus, at stå under hans ledelse og at vandre på en spændende vej fuld af lærerige oplevelser.

I løbet af årene bredte Royal Rangers arbejdet sig i menighederne i USA, hvor det idag er igang i mere end 3.000 menigheder. Også i lande udenfor USA bredte det sig, blandt andet til Europa og Skandinavien.

Arbejdet blev tilpasset de enkelte landes kultur i Europa, med en del ændringer i forhold til den amerikanske model.
Den første Royal Rangers lokalgruppe i Danmark staretede så småt op i december 1991 i Pinsekirken i Hillerød.
Siden er arbejdet vokset og flere menigheder har startet lokalgrupper op, både indenfor og udenfor Pinsebevægelsen.

Royal Rangers, Danmark (RRDK) er en landsforening som arbejder på at hjælpe menigheder i gang med og videreføre en Royal Rangers lokalgruppe. Dette gøres igennem orienterings- og introduktionsseminarer, ledertræning og videreuddannelse.

RRDK er en fælleskirkelig organisation med udgangspunkt i den danske Pinsevækkelse.
Selve arbejdet henvender sig til menigheder, der tror på og efterlever bibelens ord som Guds Ord, ligesom menigheder der tror på og praktiserer Det nye Testamentes lære om frelse ved troen på Jesus Kristus, den Hellige Ånds nærvær og ledelse i menigheden, samt læren om de åndelige gavers funktion og virke.


Royal Rangers tager med udgangspunkt i Lukasevangeliet 2:52, for givet at et menneske vokser på 4 områder (fysisk, mentalt, åndeligt og socialt).
Det er derfor vigtist, at netop børne- og ungdomsarbejde beskæftiger sig med netop disse tre vækstområder. Vækstområderne er symboliseret i signeten, ved de fire gyldne spidser, for at indikere vigtigheden af netop denne balance.

Royal Rangers udfordrer derfor børnene åndeligt, mentalt, fysisk og socialt:

Med udgangspunkt i de bibelske grundpiller (frelsen, Helligånden, helbredelse og Jesu genkomst), lærer børnene at hente værdi i bibelens lære.
Børnenes og de unges selvtillid styrkes gennem at arbejde med mentalt krævende opgaver. Gennem sport, leg, kanoture, vandring, løb, klatring m.m. styrke fysikken og dermed selvtilliden.
Ved at fungere i en patrulie, sammen med andre jævnaldrende, fremmes en fællesskabsfølelse, som er utrolig frugtbar
Børnene og de unge lærer at de hat værdi hver for sig, men også at de er en del af en gruppe. De lærer at lytte til andre meninger og at tage ansvar for andre.